Yatırım Teşvik Sicil Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Yatırım teşvik sicil belgesi nedir ve nasıl alınır, Yatırım teşvik sicil belgesi başvurusu nereye yapılır, teşvik sicil belgesi hakkında detaylı bilgiler.

Yatırım Teşvik Sicil Belgesi

Yatırım teşvik sicil belgesi, devletin çeşitli sektörler için zaman zaman uyguladığı hibe yardımlarından faydalanabilmeyi sağlayan resmi bir evraktır. Sanayi, tarım, madencilik ve hizmet sektörü gibi birbirinden farklı iş kollarına gerçekleştirilen yatırımlara uygun olunup olunmadığı bu evrak sayesinde belgelenir. Ayrıca söz konusu belgeyi almak için yapılan her başvuru kabul edilemeyebilir. Bu sebepten dolayı başvuru sürecinde dikkatli olunmalıdır.

Yatırım Teşvik Sicil Belgesi Nasıl Alınır? Yatırım Teşvik Belgesi Nereden Alınır?

Bu belgeyi alabilmek için, 02.07.2018 tarihi itibariyle internet üzerinden başvurular gerçekleştirilmeye başlamıştır. Söz konusu tarihin öncesindeki zamanda, başvuru sahipleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bizzat müracaat etmek zorundaydı. Sonrasında ise internetten yatırım teşvik başvurusu yapmak mümkün hale getirilmiştir.

Yatırım teşvik sicil belgesi alma işlemleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın E – TUYS adlı internet hizmetini kullanarak yerine getirilir. Açılımı “Elektronik Teşvik Uygulama ve Sermaye Sistemi” olan bu çevrimiçi hizmet kapsamında işlem yapabilmek isteyenler ilk olarak, mevzuatta “yetkilendirme” olarak tanımlanan üyelik işlemlerini tamamlamak zorundadır. E – TUYS sistemine üyelik gerçekleştirildikten sonra bu bağlantı üzerinden giriş sağlamak mümkündür. Yetkilendirme işlemleri tamamlanmadan giriş yapılması halinde “Yetkisi olmayan kişi girişi” yazısıyla karşılaşılır.

Yatırım Teşvik Sicil Belgesi

Yatırım Teşvik Sicil Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu Nereye Yapılır?

Yatırım teşvik belgesi için başvuru yapmak isteyenler E – TUYS sistemini kullanmalıdır. Bu sistem üzerinden gerçekleştirilen başvurular ise doğrudan doğruya yatırımcılar tarafından değil, onların yetkilendirdiği kişiler tarafından yapılabilmektedir. Bu şart, başvuruların kurumsal düzeyde olmasını sağlama amacıyladır.

Fakat E – TUYS sistemini kullanmaya başlamak için öncelikle bazı evrakları hazırlayıp Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletmek gerekir. Bu iletim posta yolu ile ya da elden yapılacaktır. E – TUYS üyeliğine ve kullanımına dair detaylı bilgiler ise bakanlık yetkilileri tarafından başvuru sırasında paylaşılır.

Yatırım Teşvik Sicil Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler Hangileridir?

Yatırım teşvik sicil belgesi almak için gerekli evraklar, faydalanmak istenen teşvik türüne göre farklı olabilir. Fakat bu teşviklerden faydalanabilmeyi sağlayacak olan E – TUYS sistemine kayıt olurken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müdürlüklerine ibraz edilmesi gereken evraklar bellidir. Bunlar ise şöyle sıralanır:

 • İlgili kurumdan alınacak olan kullanıcı yetkilendirme formu
 • Noter onaylı taahhütname
 • İmza sirküleri
 • Usulüne uygun olarak hazırlanmış müracaat dilekçesi

Söz konusu belgeler, yatırımcıyı temsil ederek onun adına teşvik alımını sağlayacak kişi ya da kurum tarafından hazırlanır. Mevzuatlardaki çeşitli güncellemeler dolayısıyla meydana gelebilecek talep değişikliklerinden haberdar olmak için bakanlığa müracaat edilmelidir. Ayrıca başvuru sırasında esas alınması gereken tüm kurallar, bakanlık yetkilisinin bildirecek olduğu şeylerden ibarettir. Çeşitli internet sitelerini rehber edinerek hiçbir resmi işlem yapılmamalıdır.

Yatırım Teşvik Belgesi Neleri Kapsar?

Yatırım teşvik belgesi almış olan yatırımcılar, bazı konularda devletin sağladığı desteklerden faydalanama hakkına sahip olurlar. Söz konusu belge sayesinde yararlanabilecek olan teşvikler ise şunlardır:

 • İşçi hissesi ve işveren hissesi (sigorta prim ödemesi) destekleri
 • Faiz ya da kâr payı desteği
 • Gelir vergisi stopaj desteği
 • Yatırım yeri tahsis etme desteği
 • Belli oranda KDV iadeleri
 • KDV muafiyeti
 • Gümrük vergisi muafiyeti

Bu destek kapsamları, söz konusu belge aracılığıyla faydalanılması mümkün olan teşvikleri ifade eder. Dolayısıyla bu belgeyi kullanarak herhangi bir kurumdan para çekmek, kredi almak ve benzeri durumlar söz konusu olamaz. Ayrıca yatırım teşvik sicil belgesi sayesinde alınabilecek yardımların oranları, devletin o yıl için belirlemiş olduğu önceliklere göre değişebilir.

Yatırım Teşvik hakkında bu yazımızı beğendiyseniz sitemizde yer alan yatırım teşvik belgesi nedir nasıl alınır adlı yazımızı okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Yorum Yap

Yorum Yap