Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Sanayi Bakanlığına bağlı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla verilen sanayi sicil belgesi hakkında detaylı bilgileri sizlere anlattık.

Sanayi Sicil Belgesi Nedir

Sanayi sicil belgesi, sürekli seri durumunda onarım yapan işletmeler ile gemi inşaatı gibi ve elektrik, enerji yapan santraller gibi inşaat firmalarına Sanayi bakanlığına bağımlı olan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri aracılığı ile verilen evraktır. 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu yeterince endüstri işletmelerin kaydının tutuk olduğu Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde güncelleme yapılmıştır. Bu güncelleme ile bundan sonra kayıtlı olan işletmecilerin İl Müdürlüklerine endüstri sicil belgesi için elden müracaat yapmalarına lüzum kalmamıştır. Elektronik Sanayi Sicil Belgesi uygulamasına geçilmiş olup ilk kayıt, belgelendirme, değişimler, vize gibi bütün işlemler bundan sonra e-Devlet ile Sanayi Sicil Sistemine giriş muhtemel olmaktadır.

Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde Şartlar Nelerdir?

Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde kurallar bu şekildedir:

 • 6948 Sanayi Sicil Kanunun 2. Maddesi neticesinde, işletmecilerin üretim hizmetlerine başladıktan sonra iki ay içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yaptırmaları mecburidir. Üretim hizmetleri çok sayıda şayet her üretim yeri için farklı olarak kayıt edilmesi gereklidir.
 • Sisteme uygulanan kayıt ardından her işletme için endüstri sicil belgesi düzenlenmektedir. Verilen tarihten başlanarak endüstri sicil belgesi her iki senede bir vize yaptırılır.
 • 6948 Sanayi Sicil Kanununun 4. Maddesi kapsamında, işletmelerin hizmetlerine son vermesi, ara verilmesi, yineleme açılması ve berilmiş olan bilgilerde değişim olması olaylarında bir ay zaman içerisinde İl Müdürlüğüne bilgi verilmesi gereklidir.
 • 6948 Sanayi Sicil Kanununun. 5. Maddesi kapsamında, işletmeler geçmiş yılla alakası hizmetlerinin bulunduğu senelik işletme cetvellerini yılsonu münasebetiyle dört ay içerisinde İl Müdürlüğüne teslim etmeleri gereklidir.
 • 6948 Sanayi Sicil Kanunun 2., 4. ve 5. Maddesi uyarınca bu maddede bulunan yükümlülükleri yerine getirmemiş olan endüstri işletmeleri konusu ile ilgili kanunun 9. Maddesi gereği yönetimsel para cezası uygulanacaktır.
 • Yanlış beyanda bulunmuş olan işletmecilere Sanayi Sicil Kanununun 11. Maddesi neticesi yönetimsel para cezası uygulanacaktır.
 • Denetimler neticesinde endüstri sicil Belgesi görevli olan personele vermeyen işletmecilere de yönetimsel para cezası uygulanmaktadır.

Sanayi Sicil Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Sanayi sicil belgesi için lüzumlu olan belgeler şunlardır:

 • Sanayi Sicil Beyannamesi, Sansic C formu Gayri Maddi Hak (Lisans, Know-how, Patent) kullanan işletme yönünden doldurulması gereklidir.
 • Yıllık İşletme Cetveli, Sansic B formu: İşletmenin geçmiş seneyle alakalı uygulanan hareketlerini göstermesi gereklidir. İlk müracaatte ve her sene verilmesi mecburidir.
 • Kapasite Raporu Süresi, alakalı Oda tasdikli olması gereklidir. Eğer Kapasite Raporu yoksa, resmi sektör endüstri işletmeleri senelik tüketmiş oldukları madde adetlerini, makina tesisat listelerini ve senelik üretim kapasite adetlerini içine alan, kurum tasdikli bir liste vermeleri lazım olur.
 • Ticaret Sicil Gazetesi, kuruluş ve değişimler var şayet ünvan değişimine dair gazete fotokopisi lazım olur. Ayrıca resmi sektör işletmelerinin şayet bu gazete fotokopisini vermeleri gerekmez.
 • Kira Sözleşmesi, sarfedilen makina tesisatı kiralıksa bir senelik kira sözleşmesinin fotokopisi gereklidir.

Sanayi Sicil Belgesinin Faydaları Nelerdir?

Sanayi sicil belgesinin yararları bu şekildedir:

 • Elektrik Faturalarının Sanayi Abonesi Tarifesinden Ödenmesi: Sanayi sicil belgesine sahip olan işletmeler aşağı yukarı %20 oranında indirimden yararlanabilirler. Bu indirimden faydalanmak için, endüstri sicil belgesinin bir fotokopisinin tabi olunan elektrik idaresine arzuhal ile yollanması gereklidir.
 • Elektrik Kullanımından %2 Oranında TRT Payı Hesaplanmaması: Sanayi sicil belgesine sahip olan işletmeler 01.07.2017 tarihinden sonra elektrik enerji tüketim bedelleri üzerinden %2 oranında TRT Payı hesaplanmaz. Bunun için de endüstri sicil belgesi fotokopisinin elektrik idaresine arzuhal ile verilmesi gereklidir.
 • İhraç Kaydı İle Ürün Tesliminde KDV Tecil-Terkin Uygulamasından Faydalanma: Kat kıymet vergisi yönetmeliğinin yapımcı olmanın koşullarından bir tanesi de endüstri sicil belgesinin bulunmasıdır. İhracat yapılana kadar KDV ödenmez, dış satım gerçekleştirdikten sonra şayet KDV terkin edilir yahut iade olarak alınır.
 • Bankalar Üzerinden İhracat Kredileri: Türk Eximbank ile kredilendirilmiş işletmelerin yapımcı sınıfında olup olmadıklarının teşhis edilmesi için endüstri sicil belgesi gereklidir.
 • Kamu İhale Kanununda Var Olan Yerli İsteklilerin Belli Olmasında Avantajlı Olmak: Yerli mahsul belgesi alabilmek için, malların endüstri işletmeleri yönünden üretim yapılması ve endüstri sicil belgesinde olan üretim konusu ile ilgili yer alması gereklidir. Ürün alımı ihalelerinde yerli malı öneri etmiş istekliler menfaatine %15 oranıyla ücret üstünlüğü sağlanabilir.
 • Dolaylı Olarak İş İmkanı Oluşturulması: Vatandaşa dahi iş olanağı olmasından, Sanayi Sicil Bilgi Sisteminin kullanılması ve senelik işletme cetvelinin doldurulmuş olmasıyla alakası bilgilendirici eğitimler istihdama katkı sağlamaktadır.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sağlanan Destekler: Sanayi sicil belgesine sahip olan işletmeler, Devlet yardım, teşvik ve destekten yararlanabilmektedir. Bu desteklerden bazıları şayet; Ekonomik Bakanlığı Destekleri, TÜBİTAK Ar-Ge tasarı takviyeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı takviyeleri KOSGEB destekleridir.
Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır

Sanayi Sicil Belgesi Müracaatı Nasıl Yapılır?

Sanayi sicil belgesi müracaat ilk kayıt ve diğer işlemler elektronik ortamda uygulanmaktadır. 6948 sayılı Kanunun 7033 sayılı Kanunun 4. Maddesi ile değiştirilmiş olup 2. Maddesine göre, Sanayi Sicil Kanunu kapsamına giren işletmelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yönünden tutularak endüstri siciline kayıt yaptırılması ve alının endüstri sicil belgesinin yetki sahibi görevlilere verilmesi mecburidir. İş yeri açmak ve çalışma ruhsatı için, endüstri siciline kayıt olunduğuna dair yazı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler yönünden alınması gerekiyor olup bu belgeyi almayan işletmecilere iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemektedir. Üretime geçmiş yahut üretim yapacak olan işletmelerin endüstri siciline kaydetmesi için, e-Devlet üzerinden yahut Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın internet sitesi üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemi aracılığı ile başvura yapmakları lazım olur.

İşletmelerin üretim malzemeleri ve kapasite verileri, kapasite raporu öneme alınarak Sanayi Sicil Beyannamesini kusursuz ve hatalı bilgi olmadan doldurup netice alabilmek için kapasite raporunu dahi internet ortamına yüklemeleri gereklidir. Yeni açık olan işletmeler, hizmete başladıkları tarih münasebetiyle iki ay içerisinde Sanayi Sicil Beyannamesini doldurup, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına internet aracığıyla ulaştırmaları gereklidir. Ayrıca müracaat yapmış olan işletmeler şayet başvurudan bir sene evvela hizmete başlamışsa senelik hizmet cetveliyle birlikte anket formunu dahi kusursuz şekilde doldurup internet aracığıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ulaştırmaları gereklidir.

Başvuru Aşamaları Nasıl İlerler?

Sanayi sicil belgesi için müracaat aşamaları, internet ortamda biçim doldurulup uygulanan müracaat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yönünden, mevzuar hükümleri ve mahsul sınıflaması olarak incelenir ve uygulanan kayıt denetim edilip elverişli bulunan müracaatlar onaylanır. Eğer müracaat onaylanırsa işletme sahibine elektronik olarak geri dönüş sağlanır. Kaydı onaylanmayan müracaat yahut noksan müracaatı olan işletmelere neden belirtilip onaylanmadığı taraflarına bildirilir. Bir işletme üretim yaptığı yerin yeterli olmamasından yahut üretim yerinin yakınında tıpkı üretimden diğer bir adet daha olması hallerinde, diğer üretim yerine ilişkin olan kapı numarası endüstri sicil belgesinde belirtilmelidir.

Sanayi Sicil Belgesi Nasıl İptal Ettirilir?

Sanayi sicil belgesi sonlandırma prosedürü için, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik olarak kayıt iptali müracaatı yapılması lazımdır. İptal müracaatı ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü iptal müracaatı yapan işletmenin yerine gelip üretimin sonlamış olduğu dair araştırma gerçekleştirmektedir. Bu araştırma ardından tutulan teşhis tutanağına göre endüstri sicil belgesi iptal prosedürü gerçekleşmektedir.

Yorum Yap

Yorum Yap