Kısa Çalışma Ödeneği Nedir ve Yararlanmak İçin Ön Koşullar Nelerdir?

Ekonominin pek iç açıcı olmadığı bu dönemde ise kısa çalışma ödeneği ile can bulan kişiler ve küçük işletmelerin faydalanacağı ödenek haberi sizlerle.

kısa çalışma ödeneği

Pek çok insanın Covid-19 sürecinde evlerinden çalışma mecburiyetinde kalmalarından dolayı, bu dönem içerisinde bazı işler hala yürüyebilse de bilhassa küçük işletmeler ne yazık ki bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilendi ve etkilenmeye de devam ediyor. Ekonominin pek iç açıcı olmadığı bu dönemde ise kısa çalışma ödeneği bu küçük işletmeler için adeta bir kurtarıcı haline gelmiştir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından verilmiş olan bilgiler doğrultusunda on binlerce şirket kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için başvuru yapmaktadır.

Peki, nedir bu kısa çalışma ödeneği ve bu ödenekten nasıl yararlanılır?

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği; genel olarak ekonomik, sektör bazlı, bölgesel kriz ya da zorlayıcı herhangi sebepler nedeniyle işyerindeki haftalık çalışma zamanlarının geçici bir şekilde en azından üçte bir miktarında düşmesi ya da devamlılık koşulu aranmadan işyerindeki işleyişin bütünüyle ya da kısmi olarak minimum dört haftalık bir süre ile durdurulması durumunda, işyerlerinde üç aylık bir süreyi aşmama şartıyla sigortalı vatandaşlara çalışamadıkları bu süre içerisinde gelir desteği sağlamakta olan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pek çok kişi evlerinden çalışmak mecburiyetinde kalmış olduğu bu süreçte özellikle küçük işletmeler fazlasıyla zarar görmüştür. Kısa Çalışma Ödeneği ise zararın hiç değilse belli bir bölümünü karşılamaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu Yapmak İçin

Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda bulunmak için aşağıdaki adımları takip etmek gerekmektedir;

 • Kısa Çalışma Talep Formunun doldurulması gerekmektedir,
 • Kısa Çalışma İşçi Listesinin doldurulması gerekmektedir,
 • İŞKUR e-mail adresine bu formların gönderilmesi gerekmektedir,
 • İŞKUR temsilcisi kişiye posta yolu ile geriş dönüş yaparak eğer varsa eksiklikleri bildirmektedir ve başvuru süreci tamamlanmaktadır.
kısa çalışma ödeneği nedir

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanmak İçin Ön Koşullar Nelerdir?

 • Kısa Çalışma Ödeneğine başvuru yaparken evraklar arasında bulunmakta olan işçi listesinin içerisinde emekli olan çalışanları yazmayın.
 • Çalışan kişilerin Kısa Çalışma Ödeneğini hak edip hak etmedikleri, 3 senede 450 gün – son 60 gün kontrolü ve işçinin uygun olup olmadığı kontrolü İŞKUR tarafınca ödeme esnasında denetimi yapılmaktadır ve ödeme bu kontrolün neticesinde yapılmaktadır.
 • Kısa Çalışma Ödeneğini hak etmiş olan işçinin son 60 günü herhangi bir kesinti olmadan birbirinden farklı işyerlerindeki çalışmalarının bir birleşmesinde de meydana gelebilmektedir.
 • Kısa Çalışma Ödeneği İşçi Bildirim listesi içerisinde işçilerin adres ve telefon bilgilerinin mutlaka yer alıyor olması gerekmektedir.
 • Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapılırken “sebep” seçeneğini dışsal sebepler COVİD-19 şeklinde doldurmanız gerekmektedir.
 • Eğer işyeri bir yasaklama doğrultusunda kapatıldıysa KURUM seçeneği; eğer COVİD -19 sebebiyle çalışmama kararı alındığından dolayı kapatılmışsa da yönetim kurulunun vermiş olduğu kararı, vergi levhasını, işçi listesini ve talep formunu eklemeniz gerekmektedir.
 • Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapacak olan işyerlerinin şubeleri İŞKUR numarası ile beraber bu şubelerin adreslerinin bağlı olarak gözüktüğü İŞKUR’a başvuru yapılması gerektiğini unutmayın.
 • İşveren kişinin herhangi bir SGK veya Vergi borcu olması, ödenek alımı için engel teşkil etmektedir.
 • Başvuruda İç İşleri Bakanlığınca yapılmış olan açıklama ile herhangi bir işyeri ya da sektörü sınırlaması yer almamakla birlikte, kapatılan işyerlerine öncelik verilmektedir.
 • Başvuru yapılmış olan işyerlerinde beyana aykırı olan çalışmanın bulunmuyor olması gerekmektedir.
 • Başvurusu tamamlanmış olan işyerlerinin çalışanlarına günlük bir şekilde ödenecek olan kısa çalışma ödeneği; sigortalı çalışanın günlük brüt kazancının %60’ı şeklinde belirlenmiştir. Bu şekilde hesaplanmış olan ödenek tutarı, asgari ücretin brüt miktarının %150’sini geçmemektedir.
 • Kısa Çalışma Ödeneğinin ödemeleri PTT Bank vasıtası ile gerçekleştirilmektedir. Ödeme tarihinin öne çekilmesi durumu yalnızca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkisi altındadır.
 • Ödeneğin süresi üç ayı aşmamak koşulu ile kısa çalışma süresincedir.
 • Zorlayıcı nedenler ile işyerlerinde kısa çalışma yapılması durumunda, ödemeler yasaya göre öngörülen bir haftalık sürenin ardından başlamaktadır. Bu bir haftalık zaman içerisinde ücretler ve prim sorumlulukları ise tamamen işverenin sorumluluğundadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir ve Nasıl Alınır?

Covid-19 pandemi süreci dolayısıyla olumsuz bir şekilde etkilendiği mazeretiyle kısa çalışma talep etmiş olan işveren; bu duruma ilişkin elinde olan kanıtları ile beraber Kısa Çalışma Ödeneği Talep Formunu ve Kısa Çalışma Uygulanması Talep Edilen İşçi Listesini bağlı bulunduğu İŞKUR birimine e mail adresine e posta göndermek kaydıyla kısa çalışma ödeneğine başvurusunu en kısa süre içerisinde yapabilmektedir.

Başvuruların mümkün olan en hızlı şekilde sonuçlanması adına Covid-19 sürecinden olumsuz bir şekilde etkilenildiğine dair dayanak olan bütün belgelerin başvuruya eklenmesi işveren için çok büyük bir önem taşımaktadır. Gerektiği zaman işveren ile irtibata geçecek olan yetkili kişi ilave belgeler talep edebilmektedir. İşverenlere başvurusunun alınmış olduğu ve işleme konduğu yine aynı şekilde en kısa süre içerisinde bildirilmekte ve yapılan bu başvuruların uygun olup olmadığı tespiti amacı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilmektedir.

Yorum Yap

Yorum Yap