İpek Böcekçiliği KOSGEB Desteği Başvurusu ve Şartları Nelerdir?

İpek böcekçiliği yetiştirmeyi teşvik etmek için devlet tarafından verilen yardımlar mevcuttur. Kosgeb İpek böcekçiliğini desteği hakkında bilgiler burada.

İpek Böcekçiliği

İpek böcekçiliği yetiştirmeyi teşvik etmek için devlet tarafınca verilen yardımlar mevcuttur. KOSGEB, düşük ve orta ölçekli birçok işletmeye yönelik destek paketleri sunar. KOSGEB’in ipek böcekçiliği desteği de bunlardan birisidir.

İpek böceği KOSGEB desteği, ziraat ve hayvancılık alanında çiftçilere Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca meydana getirilen destektir. Bu destekten ipek böceği yetiştiriciliği yapmak isteyen ya da var ipek böcekçiliği işini daha da büyütmek isteyen çiftçiler yararlanabilir. Çiftçilere verilen ipek böceği yetiştiriciliği desteği, vatanımızda oldukça pahalı olan ipeğin hammaddesini gerçekleştiren ipek kozasının üretimini desteklemeyi hedefleyen bir destek türü.

 Çiftçilere sağlanan ipek böcekçiliği desteği tohuma ya da alınan kozaya nazaran değişim gösterir. Islak koza için devletin verdiği destek tutarı değişik, tohum desteği için verilen miktar farklıdır.  Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca verilen destek ipek böcekleri için besleme evlerinin yapım maliyeti, dut evi teçhizat ve ekipmanlarını, başka teçhizat ve ekipmanların harcamalarını kapsar.

İpek Böcekçiliği KOSGEB Desteğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?

KOSGEB desteğine başvurmadan evvel aranan şartlar ve dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan hususları iyi bilmek gerekir. Böylece müracaat esnasında güçlük yaşanmaz. Doğru bilgilerle, eksiksiz belge ile başvurmak müspet netice almak için önemlidir. Dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan hususlar ve aranan şartlar şu şekilde sıralanır:

 • Müracaat meydana getirecek kişilerin 18 yaşlarında büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.
 • Müracaat meydana getiren kişilerin minimum 3 sene süreyle ipek böceği yetiştiriciliği alanında etkinlik gösteriyor ya da üretim yapıyor olması gerekir.
 • Müracaat meydana getiren kişilerin işletmesinin başlangıcında ya da bizzat tesiste çalışıyor olması gerekir. Başka bir işte çalışan kişiler verilen destekten faydalanamaz.
 • İpek böcekçiliğinin yapılacağı tesislerin kurulum maliyeti için desteğe müracaat yapılamaz.
 • İpek böcekçilğinde kullanılan makine ve teçhizat giderleri için destek başvurusundan faydalanılmaz.
 • Başvurulan destek ipek böcekçiliğinin yapılacak olduğu dut bahçelerinin kurulumu ve beslenme evinin giderleri için kullanılabilir.
 • Müracaat yapanın bu sene içinde yapmış olduğu müracaat istikbal yılı kapsamaz.
 • Müracaat yapmadan evvel proje hazır olmalıdır.
 • Başvurular e mail ya da faks yöntemiyle yapılamaz.

İpek Böcekçilği Başvurusu İçin Lüzumlu Belgeler Nedir?

Başvurunuzu iletirken sizden istenecek bazı evraklar olacaktır. Bu belgeler şunlardır:

 • Desteğe başvuran kişini tc kimlik kartı ya da yeterlik
 • İpek böceği yetiştiriciliği desteği müracaat formu
 • İpek böcekçiliği hakkında detaylı bir halde hazırlanmış olan iş plan örneği (proje taslağı)
 • İpek böcekçiliğinin yapılacağı tesise ilişik ikametgâh belgesi
 • İpek böcekçiliği meydana getirecek olan kişilerin noter onaylı tecim sicili gazetesi örneği
 • Girişimci programı destek ödeme talep formu
 • İpek böcekçiliği yapılacak olan işletmenin vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair belge
 • İpek böceği yetiştiriciliği tesisinin kurulum aşamasında gereksinim duyulan toplam kapital ve bu miktarın hangi alanlarda kullanılacağını gösteren hesaplama planı
 • Üretim meydana getirecek kişinin noter onaylı imza sirküleri
 • Bağışlama destek müracaat formu eksiksiz bir halde doldurulmalıdır.
İpek Böcekçiliği

İpek Böceği KOSGEB Başvurusu İyi mi Yapılır?

Destek programından yararlanmak için müracaat yapmak isteyen ziraatçi ve girişimciler istenilen belgelerle beraber ilgili makamlara ya da kooperatife başvurularını bizzat yapmalıdır. Müracaat esnasında dilekçe ya da biçim ilgili kurumdan size verilecektir. Bu formu ya da dilekçeyi doğru bilgilerle eksiksiz olarak doldurmanız gerekir. Başvurunuzu ilettikten sonrasında değerlendirmeye alınır.

Eğer müspet sonuçlanmış ise adınız senelik tohum dağıtım listesine eklenmiş olur. İpek böceği KOSGEB desteği için alacağınız destek miktarı sene içinde ne kadar ipek böceği kozası ya da tohum ihtiyacınız olduğuna göre değişiklik gösterir.

İpek Böceği Yetiştiriciliği Desteği İçin Müracaat Nereye Yapılır?

İpek böceği yetiştiriciliği desteği yalnızca tarım ve orman bakanlığı tarafınca verilir. KOSGEB ipek böceği yetiştiriciliğine dair bir destek, bağışlama ya da kredi desteği vermez. İpek böcekçiliği desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin müracaat yapması ihtiyaç duyulan yer İl ya da İlçe Ziraat Müdürlükleri’nin proje yürütme birimleridir. İpek böcekçiliği meydana getirecek olan şahıs elinde evvel hazırlanmış proje taslağıyla birlikte mesai saatleri içinde başvuruda bulunabilir.

Şahıs şahsen gelip müracaat yapmalıdır, müracaat için kendisi yerine başkasını göndermesi durumunda müracaat yapması imkansız. Müracaat için gereksinim duyulan müracaat formu ya da müracaat dilekçesi il ya da ilçe müdürlüğünde çalışan görevliler tarafınca size verilecektir. Müracaat dilekçeleri eksiksiz doldurunuz ve lüzumlu belgelerle birlikte teslim ettikten sonrasında başvurunuz tamamlanacaktır. Başvuruları kabul olan kişiler il ilçe müdürlükleri tarafınca senelik dağıtılan tohum listesine eklenmiş olur.

İpek Böcekçiliği KOSGEB Desteğini Kimler Alamaz?

İpek böcekçiliği desteğinden faydalanamayacak olan kişiler şunlardır:

 • İflas etmiş olan çiftçiler
 • Takipli vergi borcu ya da SGK prim borcu olan kişiler
 • Ziraatçi kayıt sisteminde kaydı bulunmayan kişiler
 • İşletme faaliyetleri askıda olan ya da mahkeme tarafınca yürütülen kişiler
 • Destek yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumda olan kişiler
 • Halk kuruluş ve kuruluşlara ortak olan kişiler (koza birlik ve kooperatifler haricinde)
 • İpek böceği yetiştiriciliği ile ilgili değişik bir kurumdan destek alanlar (nema ya da bağışlama desteği)
 • Sima kızartıcı kabahat işlemiş olan kişiler

Bu kişiler haricinde gerçek ya da tüzel kişiler müracaat yapabilir.

KOSGEB İpek Böceği Yetiştiriciliği Desteği Ne Kadardır?

İpek böceği yetiştirme desteği ihtiyaca nazaran farklılık gösterir. Destekte verilen tohum için ölçü miktarı kutu ve ıslak kozalar için ölçü miktarı kilodur. Ziraat ve Ormancılık Bakanlığı tarafınca ipek böceği yetiştiricilerine verilen destek miktarı ise;

 • Tohumda her kutu için verilen destek miktarı 70 TL olarak belirlenmiştir.
 • Islak kozada her kilo için verilen destek miktarı 50 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarlar art ödemesiz olarak verilir.

Girişimcilik desteği kapsamında ipek böcekçiliği KOSGEB desteği için ipekböceği meydana getiren çiftçilere verilen destek sunar;

 • İlk yıl 5 bin TL
 • İkinci yıl için ise en fazla 10 bin TL kadar verilmektedir.

Proje doğrultusunda verilebilecek üst limit ise 250.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yorum Yap

Yorum Yap