• ALTIN (TL/GR)
  441,22
  % -0,13
 • AMERIKAN DOLARI
  7,4788
  % 0,03
 • € EURO
  9,0558
  % 0,15
 • £ POUND
  10,1891
  % 0,14
 • ¥ YUAN
  1,1531
  % 0,08
 • РУБ RUBLE
  0,1015
  % 0,39
 • BITCOIN/TL
  270813,298
  % 2,44
 • BIST 100
  1.556,77
  % 2,12

İlksan İkraz Başvurusu Şartları ve Gerekli Belgeler

İlksan İkraz Başvurusu Şartları ve Gerekli Belgeler

İkraz Yönetmeliğinde belirtilen; başvurusu için hazırlanması gerekli belgeler;

Borçlunun imzaladığı ve kurum amirinden onaylı İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi,
Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortası Formu,
Kurum amirinden onaylı imza sirküleri formu, istenir.
Yukarıda Belirtilen Belgelerin Hazırlanması İle Birlikte;

EK OLARAK:

Kefilsiz İkraz Başvurusunda

Üye tarafından imzalanmış İkraz Kefalet Sigorta Formu istenir.
Kefilli İkraz Başvurusunda

Kefilin son aya ait kurum amirinden onaylı maaş bordrosu, (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KAPSAMINDA OLMAYAN ÇALIŞANLAR İÇİN TALEP EDİLECEKTİR.)
Borçlu ve müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirlerinden onaylı imza sirküleri formu istenir.

İcra İkrazı Başvurusunda

Kefilli / Kefilsiz hazırlanması gerekli belgelerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı olması gereklidir.
Kefilsiz 25.000,00TL’ ye ,
Kefil göstererek 50.000,00TL’ ye kadar kullanılabilir.
*Kefillerin maaşında icra kesintisi olmaması ve kefillerin Sandık üyesi olması gereklidir.

*Eşler birbirlerini kefil olarak gösteremezler.

Evlilik İkrazı Başvurusunda

Evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan nüfus kayıt örneği istenir.
Sağlık İkrazı Başvurusunda

Tedavi görenler için son altı ay içerisinde tam teşekküllü devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri veya SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden alınmış tedavi görüldüğünü belirtir Sağlık Raporu veya ilgili medikal malzemenin gerekliliğine ilişkin rapor,
Doğum yapanlar için, doğumu takip eden üç ay içerisinde başvurmak kaydıyla nüfus kayıt örneği,
Tüp bebek tedavisi görenler için, tedavinin başlangıcında veya tedavi bitimini müteakip son 6 ay içerisinde alınmış Uzman Doktor Raporu,
Üyenin çocuğunun sünnet olması halinde, sünneti müteakip son altı ay içerisinde alınmış olan doktor raporu ile nüfus kayıt örneği, istenir.
Afet İkrazı Başvurusunda

Üyenin ikametgahını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak belge,
Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi meskeni ise tapu tescil belgesi,
İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporu,
Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il veya ilçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu
Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanı Kararının, bu maddenin yayımından önceki dönemleri müteallik taleplerde ise Bakanlar Kurulu Kararının örneği veya ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge istenir.

Gayrimenkul İkrazı Başvurusunda

Üyeye veya eşine ait gayrimenkul alımını belgeleyen tapu belgesi, istenir.
Başvuruya esas tarihten 1 (bir) ay önce alınan tapu belgeleri kabul edilir.

Aile destek ikrazı Başvurusunda

Evlenme tarihini gösterir son altı ay içerisinde alınmış nüfus kayıt örneği istenir.