Girişimcilik Destek Programı ve Başvuru Adımları

Ekonomik kalkınma ve istihdam probleminin temel çözümü olan girişimciliğin desteklenmesi için girişimcilik destek programı hakkında temel bilgiler burada.

Girişimcilik Destek Programı

Girişimcilik destek programı, ekonomik kalkınma ve istihdam probleminin temel çözümü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve ticari hayatta başarıya ulaşmış olan işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla meydana getirilen girişim hareketleridir.

Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı’nın tarafınca kurulan KOSGEB yeni girişimcilere destek veren bir devlet kurumudur. Amacı; KOBİ ile yeni fikirlere haiz girişimcilere destek vermek ve doğru şekilde ticarete atılmalarını sağlamak, işsizliği düşürmeye hedefleyen emek harcamalar yapmaktır. En mühim girişimci destek programlarından bazıları KOSGEB bağışlama ve KOSGEB kredileridir.

Girişimcilik Destek Programına Kimler Başvurabilir?

Girişimcilik destek programına başvurmak için bazı şartlar gerekir. Devlet tarafınca verilen girişimcilik destek programından yararlanabilmek için KOSGEB’e müracaat yapılmalıdır.

KOSGEB müracaat yapabilecek olanlar:

 • 18 yaşından büyük olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan girişimciler
 • Daha ilkin girişimcilik destek programından faydalanmamış olan girişimciler
 • Belli başlı suçlardan yargılanmamış girişimciler
 • Belirlenen girişimcilik eğitimlerini tamamlamış yada online olarak meydana getirilen eğitimleri tamamlamış olan girişimciler (girişimcilik için olan eğitimlere e-devlet üstünden başvurulabilir. Eğitimler tamamen parasızdır ve her insanın katılımına açıktır. Bu eğitimler online ortamda yapıldığı için günün her saatinde kolaylıkla katılıma olanak sağlar.)
 • İşletmesini geliştirmeyi düşünen girişimciler
 • İşletmesinde yeni makine ve yeni teçhizata gereksinim duyan girişimciler
 • Personeline eğitim vermek isteyen ya da daha çok personel istihdam etmek isteyen girişimciler
 • İş hayatına atılmak isteyen ve yeni iş kurma planı olanlar
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili fuarlara katılım sağlamak isteyen girişimciler
 • KOBİ’ler, girişimciler ve işletmeler başvuruda bulunabilir.

Girişimcilik Destek Programı İçin İhtiyaç Duyulan Şartlar Nedir?

Program için arana şartlar ise şunlardır:

 • Girişimci olmak isteyen kişi toplumsal güvencesi olmamak koşulu ile bulunmuş olduğu şehirdeki İŞ-KUR müdürlüğünde işi olmayan olduğuna dair bir kayıt yaptırması gerekmekte.
 • Girişimci, E-devlet sisteminden yeni girişimci desteği kapsamında, ileri girişimci programı ya da geleneksel girişimci programı eğitimi almak için kayıt yaptırmalıdır. Kayıt yaptırırken kullandığı bilgilerden girişimci talibi ile iletişime geçilecektir.
 • Girişimci E-devlet üstünden almış olduğu eğitimi tamamlayıp sertifikasını aldıktan sonrasında açacak olduğu işletmenin maliye kaydı ve oda kaydı işlemlerini ihtiyaç duyulan resmi kuruluşlardan tamamlamalıdır.
 • Geleneksel girişimci modeli ve ileri girişimci destek modeli yeni girişimci destek programının iki alt modelidir.
 • Girişimci, almak istediği destek için ön koşul olan KOSGEB veri tabanına kurduğu işletmenin ön kaydını yapmalıdır.
 • Girişimci, destekten faydalanabilmek için yapacağı işe yönelik; yeni girişimci iş modeli formu ve yeni girişimci müracaat formunu hazırlayıp ilk olarak elektronik ortamdan KOSGEB sistemine kayıt edecek sonrasında da elden bağlı olduğu KOSGEB kurumuna teslim edecek.
 • Girişimcinin meydana getirilen çağrı üstüne, Yeni girişimci iş modeli formu ve yeni girişimci müracaat formunu KOSGEB kurumunda, proje değerlendirme kuruluna sözlü olarak açıklaması gerekmektedir.
 • Proje değerlendirme kurulunun Yeni girişimci iş modeli formu ve yeni girişimci müracaat formu hakkında karar vermesi ile girişimciye yazılı olarak bir yanıt iletilecektir.
 • Yeni girişimci iş modeli formu ve yeni girişimci müracaat formuna karşılık ret cevabı alan girişimci tekrar aynı proje ile müracaat yapması imkansız. Proje revize cevabı alırsa revize yapılması ihtiyaç duyulan bölgeler düzeltilerek yeniden KOSGEB birimine teslim edilir.  Eğer projeye kabul cevabı gelmişse girişimci destekleme süreci adım atmıştır. Programın başlangıç zamanı sistem üstünden verilecek taahhütname tarihidir.
 • Girişimci ileri girişimci programı ya da işletme geleneksel girişimci programından yalnız birinden ve yalnızca bir kez yararlanabilir. Aynı işletmede çalışan ve girişimcilik eğitimi almış birden fazla girişimci işletme programından yalnızca bir kere yararlanabilir.
 • Program başvurusunda bulunan girişimcinin işletmedeki kurucu ortak oranı minimum %50 olmalıdır.
 • İşletmenin program müracaat zamanı ile son bir yıl içinde kurulmuş olması ve daha ilkin programa müracaat yapmamış olması benzer biçimde koşullar önemlidir.
 • Girişimcinin, programa başvurduğu tarihten işletmesinin kurulduğu tarihten üç yıl öncesine kadar, müracaat yapmış olduğu işletme haricinde başka bir firmasının olmaması ya da herhangi kurulmuş bir firmada %30 ve üstü ortaklık payının bulunmaması gerekmektedir.
 • Kurul sonucu ile ileri girişimci programı işletmenin talebi üstüne program süresince fazla 2 kez gözden geçirme yapılabilir.
 • Geleneksel girişimci destek programında iki ayrı destek modeli bulunmakta. Bunlar şirket müessese desteği ve performans desteği olarak sıralanabilir.
Girişimcilik Destek Programı Başvuru Şartları

Ödenen Destek Miktarları Nedir?

Müessese desteği; kişi şirketleri için 5 bin TL, tüzel kişilik için 10 bin TL olarak belirlenmiştir. Performans desteği ise; ayrı her performans süreci sonunda, işletmenin gerçekleştirdiği prim gününe bakılırsa;

Birinci performans süreci içinde

 • Prim günü 180-539 arası olan işletmeye 5 bin TL,
 • 540-1079 arası prim gününe haiz olan işletmeye 10 bin TL,
 • 1080 ve üstü prim gününe haiz olan işletmeye 20 bin TL,

İkinci performans süreci içinde

 • 360-1079 arası prim gününe haiz olan işletmeye 5 bin TL,
 • 1080-1439 arası prim gününe haiz olan işletmelere 15 bin TL,
 • 1440 ve üstü prim gününe haiz olan işletmeye 20 bin TL

Olmak suretiyle en oldukca 40 bin TL’ye kadar girişimci desteği sağlanmaktadır. İşletmenin asgari prim gün sayısına erişmesi için girişimcinin; engelli, gazi, hanım, şehit yakını olması benzer biçimde hallerde her performans döneminde verilen miktarın üstüne 5 bin TL eklenecektir.

Girişimcilik Destek Programı İçin İhtiyaç Duyulan Belgeler Nedir?

İstenilen evraklar için de fotokopileri ve asılları hazır bir halde bulundurulmalıdır.

KOSGEB veri tabanına kayıt olma aşamasında talep edilen belgeler;

 • E-KOBİ ve Bildiri kaydı, KOBİ Informasyon Dokümanı
 • Başvuruyu meydana getiren şahıs girişimci ise kursa katılım yapmak için müracaat formu
 • Sistem üstünde doldurulan KOSGEB beyannamesi
 • Ticari -esnaf sicil gazetesi
 • Oda etkinlik belgesi
 • İşletmeye ilişik imza sirküleri
 • İmza beyannamesi

Girişimcilik Destek Programı İçin Nereye Başvurulur?

İleri girişimci destek başvurusu, geleneksel girişimci destek başvurusu ve destek ödeme başvurularının alınması talepleri KOSGEB e-hizmetler ağı üstünden yapılır. Kayıt olan KOBİ’ler ikinci adım olarak “KOSGEB’e ilk müracaat” seçeneğinden KOSGEB veri tabanına kaydolarak program için başvurularını yapabilirler.

Hanım girişimcilere de girişimci destek programları ile destek veren bazı kurumlar vardır.

Son beş yıl içinde hanım girişimciler için devlet destek olarak, yalnız KOSGEB tarafınca hanım girişimcilere verilen destek, 1 milyar TL verilmiştir. Belli başlı bazı vakıflarda hanım girişimcilerin, pozitif ayrımcılık ile iş hayatına atılmaları için faizsiz kredi ya da geri ödemesiz bağışlama şeklinde desteklerle iş hayatına atılmalarını sağlamaktadır. 

2021 senesinde verilen KOSGEB ve mikro kredi ve bağışlama desteğiyle girişimci ev hanımları iş hayatına atıldı. Gene bunlara ek olarak birçok banka da yeni iş oluşturmak ya da işlerini büyütmek için kendilerine başvuran hanım girişimcilere uzun vadeli, düşük faizli işletme kredileri ile destek sağlamaktadır. Hanım girişimcilere destek elde eden bazı kurum ve kuruluşlar ise şunlardır:

 • Hanım Alın terini Değerlendirme Vakfı
 • TOBB Hanım Girişimciler Kurulu
 • Hanım Girişimciler Derneği
 • KOSGEB Hanım Girişimci Desteği
 • Aile ve Toplumsal Politikalar Bakanlığı
 • Türkiye Grameen Mikro finans Programı
 • Hanım Girişimci Desteği KGF
Yorum Yap

Yorum Yap