Bankadan çekmek isteyenlerin karşılaştıkları ilk şey banka notudur. Peki notunu etkileyen durumlar nelerdir? Öncelikle bireysel , kartı gibi kullanma durumları notu üzerindeki etkisi % 30 etkilemektedir. Bundan dolayı da bankalarda bulunan gelir ve gider işlemleriniz notu hesaplanmasında oldukça önemlidir. Yapılan gelir gider işlemleri ise % 25 etkiye sahiptir. Öte yandan araştırması içinde bulunmanız notunuzu etkileyecektir. Aynı zamanda değişik bankalarda araştırması içinde olmuşsa, oransal etkisi % 20 olacaktır. Bankalar ile çalışma içinde olmanız durumu da kullanma yoğunluğunuzda notunu % 15 oranında etkisi yaratacaktır. Bunların dışında kalan diğer durumlar ise % 10’luk gibi etki yaratacaktır.

İsteğiniz kredi miktarına başvurmak için kredi notunuzun olması gereken değerlerini de araştırmada yarar vardır. hesaplanırken bankalar genel olarak 5 ayrı şekilde paylaştırmıştır. Bunlar en riskli, orta riskli, az riskli, iyi ve çok iyi olarak bu bölünmeyi görebiliriz. Puanlama sistemine gelince 0 ile 799 arasında bulunan not en riskli müşteri grubu olup; 800 ile 1299 arasında bulunan puan ise orta riskli1300 ile 1499 arası da az riskli grubun içinde yer alır. 1500 ile 1699 puan arasında bulunanlar ise iyi seviyesindedir. Ve bankaların en sevdiği son olarak 1700 ve üzeri ise çok iyi puana sahip kişileri içine alır ve bu grupta yer alan kişiler en güvenilir müşteri anlamına gelir. Bankalar kredi ve kredi kartı verirken bu puan durumunu göz önünde bulundurarak, kredi işlemlerine yön vermektedir.
Özetleyecek olursak kredi notu, bankalardan hizmetlerinizde herhangi bir sıkıntı yaşamamak için önemlidir. Bu nedenle de bankalarla aranızı iyi tutmalı ve kredi notunuzun elimizden geldiği kadar yüksek olmasını sağlamalısınız. Diğer taraftan sadece bankalarda değil, kredi notu finansal yaşamınızda devamlı önem teşkil eder.